Kult ART

Uskoro u Travniku 1. Pozorišni/art festival za djecu “Ogledalo svijeta u očima djeteta”

Na Međunarodni dan djeteta u Travniku je predstavljen  1. Pozorišni/art festival za djecu – „Ogledalo svijeta u očima djeteta“, koji će  organizireati  Javna ustanova  Centar za kulturu općine Travnik.

 

 

Festival će se održati od 26. do 29. novembra, a njegov program uključuje 4 pozorišne predstave: dvije profesionalne – „Lakonoga“ i „Klovnovska olimpijada“ i dvije amatrske – „Klub mrzitelja“ i „Dječaci Pavlove ulice“. Popratni sadržaji programa festivala obuhvataju 4 radionice i to književnu, glumačku, plesnu i interaktivnu radionicu „Lutka Adelina“, zatim plesni show „Pleši i sanjaj“ i „Bajke za dobro jutro i laku noć“.

U realizaciji ovih sadržaja Centar za kulturu općine Travnik je ostvario saradnju sa Centrom kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, zatim sa Studijem Makadam Rijad Gvozden, glumcima: Adem Smailhodžić i Irfan Ribić, Kazalištem mladih Korifej iz Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, Hrvatskim kazalištem Travnik, Obdaništem Travnik, Plesnim studijem „Maya“ i Dramskim studijem Centra za kulturu općine Travnik.

Sadržaji festivala namijenjeni su za djecu predškolskog i školskog uzrasta, te će se realizovati u prostorijama Centra za kulturu općine Travnik, odnosno na Kamernoj sceni i u maloj sali, i to u terminima od 11:00, 12:00 i 18:00h.

Istaknuto je da su programska orjentacija i ciljevi Centra jasno zacrtani i odnose se između ostalog i na: stalno unaprjeđenje tehničkih kapaciteta ustanove, kreiranje vlastitih programa i edukaciju publike. Na Kamernoj sceni stvoreni su svi tehnički preduslovi za odvijanje ovakvih i sličnih programa.

U želji da se kreira i educira publika, u saradnji i na preporuku Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture, i sporta SBK/KSB, JU Centar za kulturu općine Travnik je ostvario saradnju i sa 5 osnovnih škola sa područja općine Travnik, a one su: OŠ “Travnik”, OŠ “Dolac”, OŠ “KŠC- Petar Barbarić”, OŠ “Kalibunar” i OŠ “Turbe”.  U dogovoru sa predstavnicima ovih škola dogovorena je organizovana posjeta programima koje nudi festival.

-Ostaje još da napomenem da festival realizujemo u saradnji sa Općinom Travnik, Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB, a festival je podržan i od Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo, kojima se posebno zahvaljujemo. –  istaknuo je direktor Taik Ganić.

Važno za istaći jeste da je ulaz na sve sadržaje festivala besplatan, ali sa ograničenim brojem ulaznica koje se mogu preuzeti u Centru za kulturu općine Travnik, svaki radni dan od 8 do 16 sati.