ServisTravnik

Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2021.godini

U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik u 2021.g. – 21.03.2021.godini. Uvažavajući epidemiološku situaciju programske aktivnosti će biti kreirane na način da se poštuju mjere i naredbe koje su na snazi .

 

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti, čija se organizacija događaja koji predlažu kao aktivnost u sklopu Dana općine, može organizovati na način da se poštuju propisane mjere i Naredbe koje su na snazi, da upute prijedloge za takve aktivnosti i na taj način se  uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 15.03.2021.g. – 05.04.2021.g. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete da ovi dani budu dani zajedničke kreativnosti na jedan novi način i u posebnim okolnostima.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika( vodeći računa o ograničenom broju propisanog naredbama i mogućnosti fizičke distance) kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 10.februara  2021.g. isključivo elektronskim putem i sa naznakom “Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2021.g.“na  e-mail adresu: [email protected] ili putem Vibera na broj: 062 851 463.

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.Organizacioni odbor zadržava pravo odabira samo onih aktivnosti a koje ocjeni da se mogu organizovati uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Sve informacije vezane  za obilježavanje ovogodišnje manifestacije možete pratiti  putem  oficijelne Facebook stranice “Dani općine Travnik”.

 

za Općinu Travnik

N  A  Č  E  L  N  I  K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.,s.r.