Info

Na Vlašiću počela Druga naučna konferencija posvećena medicinskom i zdravstvenom pravu

Druga naučno stručnu konferencije sa međunarodnim učešćem, na temu, „Medicinsko i zdravstveno pravo u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji, stanje, izazovi i perspektive“, u organizaciji Centra za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja Travnik i Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Travnik počela je danas u Hotelu „CENTRAL“ na VLAŠIĆU.

 

– Cilj II naučno – stručne konferencije, je okupiti naučnike i praktičare medicinskih, zdravstvenih, pravnih, humanističkih te drugih prirodnih i društvenih disciplina. Ali i sve one koji daju svoj doprinos profesionalnom unapređenju struke i razvijanju najviših moralnih vrijednosti, kako iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe.

Medicinsko i zdravstveno pravo su relativno nove pravne discipline, ali ni u Bosni i Hercegovini nisu nepoznanice. Pojedinačni problemi iz područja medicinskog i zdravstvenog prava izučavani su u okviru drugih nauka još od početka prošlog stoljeća, a u posljednjih tridesetak godina medicinsko pravo se počelo proučavati i predavati kao samostalna pravna disciplina. Bavljenje medicinskim ili zdravstvenim pravom zahtjeva usvajanje širokog spektra znanja. – saopćili su organizatori.