Općina Travnik dobija novu Strategiju za mlade

Danas je u Centru za edukaciju mladih (CEM), predstavljen  projekat izrade Strategije za mlade općine Travnik, za period 2019-2022. godina. Nosilac projekta je Centar za edukaciju mladih, a aktivnosti će biti realizirane u saradnji sa Komisijom za mlade Općine Travnik.

 

-Cilj projekta je poboljšati položaj mladih u općini Travnik, njihovu ulogu u društvu, te potaknuti ih da učestvuju u procesima odlučivanja i kreiranja programa za njih. Strategija će imati za cilj i uticati na smanjenje odlaska mladih iz BiH, što je veliki problem za razvoj naše države, kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja, te povećavanja konkurentnosti mladih na tržištu rada.- rečeno je na današnjoj prezentaciji.

Projekat se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji financira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Ciljna grupa: mladi, uzrasta od 15 do 30 godina, koji žive na području općine Travnik.

O značaju aktivnije uključivan ja mladih ljudi u donošenje odluka govorili su Nedim Pripoljac,program menadžer CEM-a, Admir Hadžiemrić, načelnik općine Travnik, Vlatka Lukić, predsjedavajuća OV Travnik, Dženan Kos, predsjednik Komisije za mlade u Općini Travnik i Faris  Hafizadić, stručni saradnik za pitanja mladih u Općini Travnik.

Iz CEM-a je upućen i poziv mladim ljudima da se uključe u kreiranje politika za mlade.