Travnik

Postavljeno igralište za djecu u Aleji konzula

U ulici Aleja konzula , na zelenoj površini preko puta Univerziteta u Travniku,  postavljeno je igralište za djecu napravljeno od drveta iz privatnih šuma od strane predstavnika samostalnog obrta „Bosanska Sofra“.

 

Ovo igralište je izrađeno u okviru međunardnog Programa „Osnaživanje zajednica putemdemokratskog upravljanja prirodnim resursima“, kojeg implementira nevladina organizacija fea iz Sarajeva (Inicijativa za šumarstvo i okoliš) i Danska savjetodavna organizacija – DFE zajedno sa Asocijacijom privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona.

Program je finansiran od strane Danske Vlade kroz Fond za jačanje civilnog društva – CISU.