Hronika

Pritvor i zatvor u travničkoj kasarni

Pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku, dva svjedoka su ispričala kakvi su bili uslovi u zatvoru koji je bio u travničkoj kasarni.

Svjedok Osman Menković je sa porodicom protjeran iz Prijedora 1992. godine, a nakon što je stigao u Travnik, prijavio se u 1. Krajiški bataljon Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), gdje je uskoro postavljen za komandira voda Vojne policije. On je potvrdio kako je u podrumu 4. Paviljona bio pritvor za vojnike kojima su izrečene disciplinske sankcije, kao i istražni zatvor za zarobljene.

“Lijevo je bio vojnički pritvor, a desno istražni zatvor. Bile su dvoje rešetke, jedne na ulazu u centar veze, a druge na ulazu u istražni zatvor. Ja tamo nisam odlazio jer nisam imao potrebe. Nije mi poznato da li je tamo bilo civila srpske nacionalnosti. Bio sam samo u dijelu gdje su vojnici izdržavali disciplinske sankcije“, posvjedočio je Menković.

Svjedok je kazao da nije vidio istražni zatvor, već samo rešetke na ulazu.

Prema optužnici, Safet Melić je tokom decembra 1992. godine udarao i maltretirao civile srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u kasarni “Petar Mećava“ u Travniku.

Drugi svjedok, Enes Štrakić, kazao je da je 1992. godine bio načelnik obavještajne službe pri Općinskom štabu Teritorijalne odbrane (TO), a prilikom posjeta zatvoru u travničkoj kasarni “znao je zateći i osobe koje nisu bili zarobljeni vojnici“.

“Tako sam zatekao Todora Slavnića kojeg sam poznavao jer je radio u Tehničko-remontnom zavodu u Travniku i znao sam da nema ništa s tim i lično sam ga oslobodio. Jedne prilike su me pozvali u prostorije Državne bezbjednosti u travničkoj policiji gdje je bio priveden Pane Poletan. Bio je ružno vezan. Istog dana sam ga oslobodio. Ne znam šta je poslije s njim bilo“, kazao je Štrakić.

Štrakić nije odgovorio na pitanja kakva su bila vrata na ćelijama.

Nastavak suđenja zakazan je za 29. juni.

(BIRN BiH)