Politika

Travnik ispunjava zakonske kriterije, ali ne i ekonomske da bi bio grad!

Travnik ispunjava zakonske kriterije, ali ne i ekonomske da bi iz općine bio reorganizovan u gradsku zajednicu. Tako bi se u najkraćem mogla sažeti višesatna diskusija na okrulom stolu pod nazivom „Preustroj Općine Travnik u gradsku zajednicu – razlozi, modeli, načini i primjeri dobre prakse “ koji je juče organizirala Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ iz Travnika, u saradnji s „Institutom za društveno-politička istraživanja“ iz Mostara.

Stručnjaci iz oblasti pravnih nauka ustvrdili su da Travnik ispunjava kritrerije da postane gradskom zajednicom jer ima preko 30.000 stanovnika i preko 10.000 stanovnika u urbanoj zoni, a ispunjava i kulturno-historijske kriterije.

Međutim, stručnjaci iz oblasti ekonomskih nauka kažu drugačije, da Travnik ne ispunjava ekonomske kriterije.

-Općina Travnik po ekonomskoj poziciji koju ima bi mogla isključivo biti sa modelom jedne općine jer ima ekonomsku razvijenost koja je znatno ispod prosjeka Federcije BiH i BDP je na svega 90 prosjeka  F BiH, a  prihodi koji se prikupljaju na svega 80 posto nivoa Federacije BiH. – kazao je prof.dr. Kadrija Hodžić, koji je istaknuo kako je kod formiranja većine gradova u BiH evidentno odsustvo ekonomskih kriterija.

travnik_presutroj2

Okruglom stolu prisustvovali i predstavnici nekoliko stranaka sa hrvatskim predznakom, a među njima je bio i aktuelni predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik, Niko Grganović (HDZ BiH).

-Ako idemo samo na to da Općina postane Grad, onda nismo dobili ništa. Načelnik bi postao gradonačelnik, a predsjedavajući Općinskog vijeća postao bi predsjedavajući Gradskog vijeća. I to je samo kozmetička promjena. Kad prođemo kroz grad vidimo da je u jako ružnom stanju. Mislim da se mnogo može postići pravičnijom raspodjelom sredstava koja Općina transferira prema građanima. Raspodjelit će samo ako imamo pravičniju zastupljenost u Vijeću,a ne samo iz jednog dijela – kazao je predsjedavajući Grganović, aludirajući na činjenicu da gotovo pola saziva OV Travnik dolazi iz Biljanske regije, a dok iz gradskog dijela nema ni pet vijećnika.