Sutra u Travniku sastanak sa ministrom Bukvarevićem

 

Upravni Odbor organizacije demobilisanih boraca na sjednici održanoj 21.07.2017. godine u Travniku, je donio slijedeće zaključke :

 

  1. Pokrenuti proces zbrinjavanja nezaposlenih demobilisanih boraca koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao i onih koji se ne nalaze, a nisu ostvarili minimum socijalne sigurnosti.
  2. Održati sastanak sa ministrom u zgradi Vlade SBK/KSB u Travniku.

 

U cilju realizacije ovih zaključaka na sastanak u zgradu Vlade SBK/KSB u Travniku koji će se održati u utorak 01.08.2017. godine sa početkom u 17 h, pozivaju se slijedeći predstavnici institucija i udruženja :

 

  1. Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Vlade Federacije
  2. Tahir Lendo, premijer Vlade SBK/KSB
  3. Esad Crnica, direktor Uprave za boračka pitanja SBK/KSB
  4. Nijaz Hodžić, vršilac dužnosti predsjednika Saveza boraca Federacije
  5. Đemka Đelilović, predsjednica porodica šehida SBK/KSB
  6. Ekrem Julardžija, predsjednik RVI-SBK
  7. Ismet Čogić-Gari, predsjednik Zlatnih ljiljana SBK

 

Sastanku će prisustvovati svi članovi UO Organizacije demobilisanih boraca : Nevzudin Vihrić, Munir Karić, Besim Kokić (Travnik), Tahir Jusić (Travnik), Hamid Žužo (Jajce), Dževad Daul (Donji Vakuf), Suad Hajdarević (Bugojno), Emsad Muratspahić (Gornji Vakuf), Safet Rizvić (Novi Travnik), Enver Adilović (Vitez), Hrustan Lušija (Busovača), Mesud Softić (Fojnica), Fuad Kečo (Kiseljak).

 

(KO Organizacije demobilisanih boraca Srednja Bosna)